Habitat

Specia preferă habitatele cu aspect mozaicat, cu pajiști, zone agricole extensive, pâlcuri de copaci și arbori vârstnici izolați din zonele de câmpie. Favorizează luncile și fânațele străbătute de ape curgătoare cu maluri bogate în sălcii scorburoase. Uneori se stabilește pentru cuibărit în păduri de stejar luminoase, în păduri deschise de gorun, ulmete și frasinete, arborete cu lemn moale (ex. plop), dacă în vecinătatea acestora se găsesc terenuri deschise. 


Habitat de dumbrăveancă (Foto: Horváth György).


Habitat de iernare, Africa de Sus (Foto: Halmos Gergő).

 

Zoom Lebron XII 12