Întâlnire de lucru în cadrul Programului ”Farmers for Roller”

Szalakóta költőhely a Cséffai halastavak és Radványi erdő Natura 2000 területen (Fotó: APM).

2016.12.17. 12:50

Un dintre activitățile implementate de către APM Satu Mare în cadrul proiectului este promovarea programului ”Farmers for Roller”. În acest context în data de 6.12.2016  la Salonta s-a desfășurat întâlnirea de lucru cu fermierii din zona sitului NATURA2000: ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani, întâlnire care a avut ca scop identificarea părților interesate care ar dori să se implice la realizarea de pâlcuri de arbori în vederea realizării de noi habitate pentru dumbrăveancă.

Promovarea proiectului de conservare a Dumbrăvencei în cadrul campaniei Luna Pădurii 2016

A dobrácsapáti önkéntesek nyárfát ültetnek (Fotó: APM).

2016.03.23. 11:35

În cadrul campaniei de plantări de primăvară 2016,  organizată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare cu ocazia evenimentului ecologic ”15 Martie – 15 Aprilie Luna pădurii”, echipa de proiect a făcut mediatizarea proiectului ROLLER LIFE+ „Conservarea Dumbrăvencei în Bazinul-Carpatic”.

PREZENTAREA PRIMELOR REZULTATE ALE STUDIILOR OBȚINUTE DIN DATE TELEMETRICE

Ludasi Látogatóközpont (Fotó: Csibrány balázs).

2015.11.19. 11:17

În perioada 17-18 octombrie, în cadrul unui workshop organizat anual în Serbia de către Societatea Ornitologică din Serbia și Asociația Riparia, coordonatorii locali ai diferitelor regiuni au prezentat experiențele de teren și activitățile majore pentru conservarea dumbrăvencei. În mod tradițional, și în acest an, echipa de implementare a Rollerproject a primit invitație și a susținut o prezentare despre primele rezultate ale studiului migrației păsărilor echipate cu transmițătoare din cadrul proiectului LIFE+ „Conservarea dumbrăvencii în Bazinul Carpaticˮ.  

SPA KESZNYÉTEN

Kesznyéteni SPA

2015.10.28 11:23

Cu prilejul șirului de prezentări a celor 17 zone de pe teritoriul Ungariei unde se derulează proiectul, de data aceasta vă vom prezenta cea de a doua, și anume SPA-ul Kesznyéten, aflat sub administrația Parcului Național Bükk. În această zonă, dumbrăveanca a apărut pentru prima dată în urmă cu zece ani, datorită acțiunilor care au creat condiții favorabile stabilirii speciei.     

S-a finalizat amplasarea panourilor informative din cadrul proiectului ROLLER LIFE+

ROLLERLIFE projekt táblák kihelyezése (Fotó: APMSM).

2015.10.07.  14:40

La sfârșitul lunii septembrie 2015, Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare a finalizat de implementat activitatea E4 din cadrul proiectului Conservarea dumbrăvencei în Bazinul Carpatic.

Activitatea E4 a reprezentat producerea și montarea a 30 de panouri informative, cu scopul de a atrage atenția comunităților locale și a vizitatorilor zonei din aria de implementare a proiectului asupra rețelei Natura 2000 și importanța conservării speciei țintă.

Pagini